FIETSEN MET JE EIGEN SPIEREN, ONDANKS EEN (ZWARE) AANDOENING
mrt 09

Gemiddelde levensverwachting bij dwarslaesie

In tegenstelling tot Europa zijn er in de Verenigde Staten wel statistische gegevens beschikbaar over de levensverwachting van mensen met een dwarslaesie.

In 1973 is men gestart met het volgen van mensen die net een dwarslaesie hadden gekregen. De database bestond in 2015 uit gegevens van 31.255 personen.

De tabel laat de leeftijd zien waarop iemand een dwarslaesie oploopt. In de kolom “No SCI” is het aantal levensjaren die iemand van die leeftijd zonder dwarslaesie gemiddeld nog heeft. Dus de levensverwachting min de jaren die hij al heeft gehad. Verder naar rechts wordt de laesie hoger en gelijktijdig blijkt de levensverwachting af te nemen. Met “Any Level AIS-D” worden de mensen bedoeld, die nog functionele spierkracht onder de laesie hebben ongeacht het niveau van hun laesie.

Hieronder in de tabel is de levensverwachting voor mensen met een dwarslaesie – die het eerste jaar na hun laesie hebben overleefd – te zien.


Bron: National Spinal Cord Injury Statistical Center 2015 Annual Report Tabel 14B (Download hier het volledige rapport of de website van NSC SC)

 Voorbeeld uit de tabel:

Een gemiddelde Amerikaan van 40 jaar heeft een levensverwachting van nog eens 40,6 jaar. Gemiddeld wordt een Amerikaan, die de 40 jaar al gehaald heeft, dus 80,6 jaar oud.

Als hij echter op 40 jarige leeftijd een thoracale of lumbale dwarslaesie oploopt, daalt zijn levensverwachting  hierdoor met 12,5 jaar. Gemiddeld leeft hij dan nog 28,1 jaar. Zijn levensverwachting daalt hierdoor dus naar 68,1 jaar.

Veranderingen van doodsoorzaken

In deze database wordt ook bijgehouden waar mensen met een dwarslaesie aan zijn overleden. De meest voorkomende oorzaken van overlijden bij een dwarslaesie zijn longontsteking en sepsis (bloedvergiftiging). De sterfte hieraan is in de afgelopen 40 jaar nauwelijks verminderd.

De statistieken laten wel een relatieve daling zien van de sterfgevallen door kanker, hart- en vaatziekte, beroerte, longembolie, urineweg aandoeningen, maag aandoeningen en zelfmoord. Het grootste gedeelte van de deze verbetering komt door de vooruitgang in de algemene medische wetenschap. Bijvoorbeeld door verbeterde methodes om kanker te behandelen.

Echter, deze winst wordt te niet gedaan door toename in sterfte ten gevolge van hormonale, metabole aandoeningen, ongelukken en aandoeningen aan zenuwen, spieren en botten en geestelijke stoornissen. Dit wordt mede door de bewegingsarmoede veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan diabetes. Diabetes valt in deze database onder endocrine aandoeningen.

Leefgewoonten en gemiddelde levensverwachting bij dwarslaesie

De richtlijnen voor een gezonde levensstijl, zoals voor roken, alcohol,  voeding en beweging gelden ook voor mensen met een dwarslaesie. Uit de Amerikaanse statistieken blijkt dat roken en overgewicht extra slecht is voor mensen met een dwarslaesie.

Voldoen aan de normen voor voldoende lichaamsbeweging is met een dwarslaesie erg lastig. Het gezondheidseffect van het bewegen wordt veroorzaakt door actieve spieren. Hoe meer spiermassa actief is, hoe groter het effect op de stofwisseling en daarmee op de gezondheid. De grootste spiermassa zit in de benen. Juist die vallen bij een dwarslaesie als eerste uit. Een bovenbeen heeft ongeveer 2,5 keer zoveel spiermassa dan een bovenarm. Daarom heeft inspanning met de armen een veel kleiner gezondheidseffect, dan inspanning met de benen.

Om dit probleem op te lossen is de BerkelBike met FES ontwikkeld, waarbij met beide armen en benen wordt gefietst, terwijl de grote spieren in de bovenbenen en billen worden geactiveerd met elektronica. De spiercontracties die hierbij opgewekt worden hebben hetzelfde gezondheidseffect als een vrijwillige contractie.

Inschrijven nieuwsbrief

    Cookies en het verzamelen van persoonsgegevens

    Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie zie onze cookieverklaring.

    Bekijk hier onze privacyverklaring | Sluiten
    Cookie-instellingen